Nytt från 1 april 2009

riskFrån och med den 1 april 2009 utökas den obligatoriska riskutbildningen med att bli tvådelad.

Del 1

Är riskutbildningens nya del. Den handlar om alkohol, droger, trötthet och andra riskfyllda beteenden.

Kursen ska ge dig kunskap och insikt i hur alkohol, droger, trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Under utbildningen får du delta i diskutioner om vilka konsekvenserna kan bli, vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

För att bli godkänd på denna utbildning så krävs det:

  • att du har godkänd legitimation
  • att du är närvarande hela tiden
  • att du deltar ”aktivt” i reflektioner, diskutioner och värderingsövningar

Kurstiden är minst 3 timmar.

Elevens förberedelse inför kursen:

Eleven bör inför kursen förbereda sig genom att läsa igenom avsnittet Människan i körkortsboken och reflektera över innehållet.

Del 2

Är ingenting nytt utan det är det vi förr kallade ”halkbanan”. Fokus ligger idag på riskmedvetenheten och inte på färdigheten.

Efter genomgången och godkänd kurs meddelas Transportstyrelsen både i del 1 och del 2.

Du kan läsa mer om denna utbildning på: www.korkortsportalen.se