Introduktionsutbildning

Introduktionsutbildning för privatövningskörning.

Eftersom efterfrågan är stor och corona ställer till problem så kör vi en kurs till med reducerat antal deltagare.

PLATS: 

Anmäl ert intresse här så kör vi en kurs så fort vi har deltagare

 alt. sms till 070 – 339 23 40 uppge personnummer  och namn på samtliga deltagare

 

Begränsat antal platser
Kurskostnaden är 600 kr / person (kontant betalning alt. Swish), kan även fakturera kurskostnaden som då ska betalas fem dagar före kursen, medtag legitimation.

Kursavgiften debiteras vid ej avbokad kurs.

Eftersom kursen är obligatorisk accepteras inte sen ankomst = debiteras

 

ANSÖKNINGSBLANKETTER

Körkortstillstånd med hälsodeklaration och handledarintyg måste ni beställa hos Transportstyrelsen. (Länk finns på denna hemsida på sidan ”Nyttiga länkar och blanketter”).

Om ansökningsblankett körkortstillstånd med hälsodeklaration medtages så gör vi syntest på eleven efter kursen slut. (Kostnadsfritt)

Från 1 september 2010 slopas kravet på att introduktionsutbildning vid privat övningskörning måste genomföras av eleven och handledaren samtidigt. Elev och handledare kan gå utbildningen var för sig.

Den som redan har gått en introduktionsutbildning behöver inte gå om den, förutsatt att utbildningen fortfarande är giltig. Utbildningen är giltig i 5 år från det datum den genomfördes. Eleven måste ha en giltig utbildning under hela perioden som man övningskör för behörighet B.

Observera att man även fortsättningsvis kommer att behöva ansöka till Transportstyrelsen och bli godkänd som handledare för varje elev, om man ska övningsköra med flera elever.

Från och med 1 januari 2006 krävs det att den som ansöker om att bli godkänd som handledare för privat övningskörning med personbil har genomgått en introduktionsutbildning.

Den obligatoriska utbildningen ska ta upp hur du kan minska riskerna och effektivisera den privata mängdträningen. Kursplanen för utbildningen har tre delmoment:

  1. Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning.
  2. Planering och strukturering av övningskörning.
  3. För trafiksäkerheten viktiga faktorer.

Några av Transportstyrelsens föreskrifter:

  • Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att gå kursen.
  • Både elev och handledare ska kunna legitimera sig vid kurstillfället.
  • Kurstiden skall vara minst 180 minuter exkl. raster.
  • Ett kursintyg gäller endast för en elev och en handledare, om handledaren har fler elever ska ett intyg utfärdas för varje elev.

infolänkar:
http://www.str.se/Korkort/Handledarguide/