Historik / Gamla bilder

FÖRETAGET BILDADES 1946

Drevs som ett enmansförtag av Ruben Hjorth till slutet av 50-talet.
I början av 60-talet kom körkortsboomen och trafikskolan behövde anställa tre nya lärare. En konkurrent hade också etablerat sig i Kalix och ytterligare förtag planerade att starta verksamhet.

Istället för att konkurrera beslutade de olika företagen att de skulle samarbeta och bildade en gemensam trafikskola med namnet Kalix Trafikskolor AB.

Under en period av kraftig expansion inrättade företaget filialer i Haparanda och Överkalix. Det fanns då 10 fast anställda lärare och några timanställda.

1996 övertogs trafikskolan av sonen Svante Hjorth som fortfarande driver företaget tillsammans med sin sambo Nadja Oustinova under namnet Förarutbildning i Kalix.

Kalix äldsta trafikskola grundades 1946.